• Algenbestrijding en een rieten dak
    Een rieten dak heeft de laatste tijd meer te lijden van de weerinvloeden dan vroeger, sneller dan voorheen vormt zich op alles wat langere in de buitenlucht staat een groen laagje met alg.

Algenbestrijding rieten dak

Algenbestrijding rieten dak. Een rieten dak heeft de laatste tijd meer te lijden van de weersinvloeden dan vroeger, sneller dan voorheen  vormt zich op alles wat langere in de buitenlucht staat een groen laagje met alg.

Deze algenaantasting is een ernstige bedreiging op de levensduur van een rieten dak. De algen die op een rieten dak ontstaan breiden zich in korte tijd uit, vooral in het najaar, wanneer het vochtig is en de zon geen kracht genoeg meer heeft om het dak snel te laten drogen. Er ontstaat dan een groene vochtige drab over het gehele dak.

Deze drab vormt een gesloten laag over het riet, daardoor wordt de droogtijd van het dak,na een regenbui of ochtenddauw ,extreem lang. Hierdoor zal het vocht de kans krijgen dieper in het rietpakket te dringen ,het dak gaat daarna snel in kwaliteit achteruit.

Algenbestrijding rieten dak: De oplossing

De enige oplossing  om ernstige problemen voor te blijven is het preventief behandelen van het rieten dak met een algen dodend middel, een dak wat 2 of 3 jaar oud is en een beetje groen begint uit te slaan moet direct behandeld worden, alleen dan kan de vervuiling nog gestopt worden.

Een rieten dak wat al reeds aangetast is door algen moet eerst handmatig schoongemaakt worden  voordat er een behandeling met algen dodend middel uitgevoerd kan worden.