• Onderhoudscontract
    Het voordeel van een onderhoudscontract is dat wij het beheer van uw dak verzorgen,jaarlijks bezoeken wij uw rieten dak u na een telefonische afspraak en voeren de zaken uit die hieronder genoemd zijn.

Onderhoudscontract rieten dak

Onderhoudscontract rieten dak. Wanneer Rietland uw dak heeft vernieuwd of gerenoveerd bestaat er een mogelijkheid om een onderhoudscontract af te sluiten met Rietland rieten daken. Het voordeel van een onderhoudscontract is dat wij het beheer van uw dak verzorgen.

Jaarlijks nemen wij contact met u op om een afspraak te maken. Wij voeren een grondige controle uit en waar zo nodig verrichten wij kleine herstelwerkzaamheden.

Een onderhoudscontract rieten dak: Wat houdt het precies in?

Met een onderhoudscontract bent u ervan verzekerd dat het rieten dak in optimale conditie blijft en er tijdig actie kan worden ondernomen bij vervuiling. Vervuiling kan leiden tot snellere slijtage van uw rieten dak.

Welke werkzaamheden voeren wij uit binnen het onderhoudscontract rieten dak?

  • Voorrijkosten
  • Nakijken van aansluitingen bij de nokken en schoorstenen
  • Nakijken van aansluitingen bij dakdoorvoer en ramen
  • Herstellen van kleine schades tot maximaal 1 uur arbeid
  • Inspuiten van het volledige rieten dak met algen dodend middel.

 

Afhankelijk van het aantal m2,en de afstand van Lage Zwaluwe tot uw woning maken wij voor u een onderhoudscontract op maat. Deze overeenkomst sluiten wij af voor 1 jaar en zal daarna stilzwijgend per jaar verlengd worden.

De kosten van het onderhoudscontract worden per jaar gefactureerd.