• Vernieuwing
    Een rieten dak heeft niet het eeuwige leven,er komt een moment dat het dak in zodanige staat is dat vernieuwen de enige optie is.

Vernieuwing rieten dak

Vernieuwing rieten dak. Een rieten dak heeft niet het eeuwige leven. Er komt een moment dat het dak in zodanige staat is dat vernieuwen de enige optie is.

Het vernieuwen van een rieten dak is vaak een ingrijpend gebeuren voor u als opdrachtgever. Het gehele dak gaat eraf, de woning wordt in de steigers gezet, rietdekkers op uw huis en materialen in de tuin.

Vernieuwing rieten dak met respect voor eigendom

Rietland heeft als doelstelling om altijd respectvol om te gaan met uw bezittingen gedurende de werkzaamheden. In overleg met u als opdrachtgever zullen wij vooraf uw woning en tuin inspecteren en samen met u bespreken welke maatregelen genomen dienen te worden om planten,struiken,grind, gras etc. te beschermen.

Vernieuwing van een rieten dak: Niet alleen het riet

Naast het vernieuwen van het riet wordt vaak ook de onderconstructie voorzien van een schroefdakplaat. Dit houdt in dat na het verwijderen van het riet de panlatten eveneens verwijderd worden. De onderconstructie wordt vervolgens schoongemaakt.

Eventueel wordt de onderconstructie nog behandeld met houtworm verdelger. Als eerste brengen wij een volledige dampdichte folie aan op de sporen. De naden worden afgeplakt met tape. Vervolgens wordt er een 18mm houten plaat op de constructie geschroefd,dit is de nieuwe basis voor het schroefdak. Ook deze werkzaamheden voert Rietland voor u uit.